Navigation Menu

Välkommen på Årsmöte 2023-06-20

By on jun 6, 2023 in O |

Välkommen på årsmöte Tid: Tisdag 20 Juni 2023 Kl:18:30Plats: Ärtemarks församlingshemAgenda: Mötets öppnandeVal av ordförande samt sekreterare vid stämman.Godkännande av röstlängden.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.Fastställande av dagordningen.Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.Val av ordförandeVal av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.Mötets...

Read More

Välkommen på årsmöte 2022-09-22

By on sep 3, 2022 in O |

Välkommen på årsmöte Tid: Torsdag 22 September 2022 Kl:19:00Plats: Ärtemarks församlingshemAgenda: Mötets öppnandeVal av ordförande samt sekreterare vid stämman.Godkännande av röstlängden.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.Fastställande av dagordningen.Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.Val av ordförandeVal av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.Mötets...

Read More

Välkommen på årsmöte 2021-10-18

By on okt 3, 2021 in O |

Välkommen på årsmöte Tid: Måndag 18-oktober 2021 Kl:19:00 Plats: Ärtemarks församlingshem Agenda: Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Mötets...

Read More

Gott Nytt 2021

By on jan 23, 2021 in O |

Året 2020 har gått med Pandemi som största samtalsämne. Även styrelsen har legat lågt under året. Vårt nät fungerar mycket bra och vi har fått några nya medlemmar. Styrelsen tackar för i år och önskar alla ett Gott nytt...

Read More

Webbhotell flytt

By on jun 18, 2019 in O |

Vår Webbhotell leverantör flyttar oss till nya servrar och detta kan medföra stopp på vår Webbsida 19-juni 2019. info@fiber.artemark.se kommer även i fortsättningen att vara vår mailadress som ni når oss på. Styrelsen.

Read More

Kallelse Årsmöte 2019-06-04 19:00

By on maj 21, 2019 in O |

Välkommen på årsmöte Tid: Tisdag 4 Juni 2019 Kl:19:00 Plats: Ärtemarks församlingshem Agenda: Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Mötets...

Read More

Kallelse Årsmöte 2018-05-24 18:00

By on apr 24, 2018 in O |

Välkommen på årsmöte Tid: Torsdag 24 Maj 2018 Kl:18:00 Plats: Ärtemarks församlingshem Agenda: Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Mötets avslutande Efter  det formella  kommer Jan-Olof Olofsson att informera om vad man kan använda sitt bredband till mer än att bara se på TV,ringa och surfa på...

Read More

Telia stänger ner Kopparnätet 2018-04-03 !

By on nov 13, 2017 in O |

Telia stänger ner kopparnätet på landsbygden i Bengtsfors kommun 2018-04-03 . Om din fastighet fortfarande inte är fiberansluten så är det hög tid att anmäla sitt intresse. Dessa stationer läggs ned enl. Telias hemsida. I vårt fiberområde: ÄRTEMARK (Bönkasen) TEGANE Övriga: GUMMENÄS KRÅKVIKEN KÖLVIKEN ULEVIKEN...

Read More

Kallelse Årsmöte

By on apr 5, 2017 in O |

Välkommen på årsmöte Tid: Söndag 23 april 2017 Kl:18:00 Plats: Ärtemarks församlingshem Agenda: Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Mötets...

Read More