Navigation Menu

Om du skall Gräva ?

Om du skall gräva nära fastigheten

gräva

Glöm inte att få utsatt var kabeln går. Detta är kostnadsfritt och
hjälper till att minimera avbrott för andra föreningsmedlemmar.

 

Hela fibernätet finns inritat på

Ledningskollen

LEDNINGSKOLLEN.SE

Använd  den så kommer alla som har en ledning i området du markerar på kartan, att sätta ut var ledningen går.

På din egen tomt har du själv grävt ner slangen som fiberkabeln ligger i
så det är inte säkert att vi har inmätning ända fram till huset.