Navigation Menu

STADGAR

Ärtemark fiber drivs som en ekonomisk förening. Alla medlemmar äger en del av nätet och medlemmarna har att följa stadgarna som finns HÄR