Navigation Menu

Året 2020 har gått med Pandemi som största samtalsämne.
Även styrelsen har legat lågt under året.
Vårt nät fungerar mycket bra och vi har fått några nya medlemmar.

Styrelsen tackar för i år och önskar alla ett Gott nytt 2021